Rapporten 2010 en eerder

1994       Advies inzake verhoging van de A.O.V. – Uitkering en aanpassing van de premie. (November 1994)

1995         Advies inzake de particuliere huisartstarieven. (Februari 1995)

1996       Het migrantenvraagstuk in Aruba. (December 1996)

1996       Advies inzake aanpassing van de minimumlonen. (December 1996)

 

1997       Advies inzake aanpassing van de minimumlonen. (November 1997)

1997       Rapport Kosteloze Rechtskundige Bijstand in Aruba. (November 1997)

 

1998       Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998 – 2002; een knelpunt analyse. (Maart 1998)

1998       Advies inzake de kostendekkende premie voor de ziekteverzekering en de ongevallenverzekering. (September 1998)*

 

1999       Advies aanpassing minimumlonen 1999. (Maart 1999)

1999       Initiatief wetsontwerp:  Moederschapsverlof en de ongelijke behandeling van niet-kostwinners. (September 1999)**

1999       De maatschappelijke zorg in Aruba. (September 1999)

1999       Aanpassing minimumloon januari 2000. (December 1999)

 

2000       Vaststelling  AZV-premie. (Juni  2000)

2000       Kostendekkende premie ziektekosten- en ongevallenverzekering. (Oktober 2000)*

 

2001       Aanpassing minimumloon 2001. (April 2001)

2001       De FIPA nader bekeken. (Mei 2001)

2001       Secundaire arbeidsvoorwaarden in Aruba; een CAO-onderzoek. (Augustus 2001)

2001       Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode  2001 – 2005. (Augustus 2001)

2001       Minimumlonen 2002. (December 2001)

 

2002       Scholingsniveau in Aruba. (Maart 2002).

2002       Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak. (April 2002)

2002       Wenselijkheid van een moratorium op de bouw van hotelkamers. (Juni 2002)

 

2003       Veiligstelling van de A.O.V. (Juli 2003)

2003       Arbeidsbemiddeling in Aruba. (Juli 2003)

2003       Aanpassing minimumlonen 2004. (December 2003)

 

2004       De Algemene Landsverordening Belastingen en de beperking van de rente aftrek. (Februari 2004)

2004       Is een minimumuurloon wenselijk? (Maart 2004)

2004       Gewijzigd initiatiefwetsontwerp:   Het moederschapsverlof en de opheffing van de discriminatie van niet- kostwinners.(Oktober 2004)**

2004       Aanpassing van de minimumlonen per 1 januari 2005. (December 2004)

 

2005       Veiligheid voor opgroeiende kinderen in Aruba. (Januari 2005)

2005       Verkeersveiligheid in Aruba. (April 2005)

2005       Aanpassing van het minimumloon aan de gestegen welvaart en de invoering van een    minimumjeugdloon. (Juni 2005)

 

2006       Toezicht en verantwoording bij staatbedrijven en zelfstandige bestuursorganen.

(Augustus 2006)

2006       De sociaal economische effecten van de Belasting op de Bedrijfsomzetten (BBO).

(November 2006)

2006       Aanpassing van de minimumlonen per 1 januari 2007. (December 2006)

 

2007       Gokken in Aruba. (September 2007)

2007       De maatschappelijke ontwikkeling in Aruba. (November 2007)

2007       Tienerzwangerschappen in Aruba. (November 2007)

 

2008       Tussentijdse aanpassing van de minimumlonen. (April 2008)

2008       Advies inzake het wetsvoorstel tot aanpassingen  in de A.O.V. (Juni 2008)

2008       Aanpassing van de minimumlonen per 1 januari 2009. (December 2008)

 

2009       Advies ten aanzien van het wetsontwerp  betreffende positieverbetering van werknemers en flexibilisering van de arbeidsmarkt. (April 2009)

2009       Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2009 – 2013.(September 2009)

2009       Werkingssfeer ondernemingspensioenfondsen. (Oktober 2009)

2009       Modernisering arbeidsgeschillenverordening. (November 2009)

 

2010       Regulering van de winkelsluitingstijden. (Februari 2010)

2010       Mantelzorgondersteuning op Aruba. Een verkennend onderzoek. Drs.  F. Bijlhout  (Juli2010)

2010       De subsidieverstrekking aan instellingen van openbaar nut. (December 2010)

Scroll To Top

Recente Publicaties