Het Secretariaat

De functie van raadslid bij de SER is voor de raadsleden een nevenfunctie die zij naast hun andere werkzaamheden uitoefenen. Derhalve heeft de Raad een (professioneel) stafbureau “het Secretariaat” ter ondersteuning van zijn taak.

Het Secretariaat ondersteunt de Raad in de ruime zins des woord namelijk inhoudelijk/deskundig, administratief, logistiek, en in het opzetten en onderhouden van een (internationaal) netwerk. De Raad is in haar functioneren in feite afhankelijk van het Secretariaat. Zonder een goede en adequate ondersteuning van het Secretariaat kan de Raad simpelweg niet functioneren; het Secretariaat is de motor van de SER.

Het Secretariaat bestaat uit twee afdelingen, te weten; de afdeling Administratieve Ondersteuning en de afdeling Onderzoek en Advies. De Secretaris staat aan het hoofd van het Secretariaat.

Hoewel de Raad uiteindelijk beslist over de onderwerpen en de wijze waarop geadviseerd wordt, is het belangrijk dat het Secretariaat door middel van een kritische en proactieve houding de Raad hierin faciliteert met objectieve analyses en argumentaties.

De Secretaris van de SER staat aan het hoofd van het Secretariaat en heeft de dagelijkse leiding.

Huidige bezetting Secretariaat

Naast de Secretaris zijn momenteel de volgende personen werkzaam bij het Secretariaat:
Biografie Medewerkers Secretariaat t.b.v. website

Dhr. drs. Felix R.E. Bijlhout – Algemeen Secretaris


Na zijn propedeuse Rechten aan de Universiteit van Rotterdam (EUR) studeerde Felix Bijlhout “Personeelswetenschappen” aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB), thans Universiteit van Tilburg, alwaar hij in 1996 afstudeerde. In 1997 trad hij in dienst bij de overheid en werkte als beleidsmedewerker bij zowel de Directie Personeel & Organisatie (DPO) als bij de Directie Arbeid & Organisatie (DAO). Vervolgens werd hij hoofd Afdeling Beleid & Juridische Zaken bij de Directie Immigratie & Naturalisatie Aruba (DINA). In 2006 is hij bij de SER aan de slag gegaan als beleidsadviseur waarbij hij zich voornamelijk bezighoudt met onderwerpen op het gebied van o.a. arbeid(smarkt/-participatie), zorg, migratie, onderwijs, volksgezondheid, sociale zekerheid en inkomen. Sinds januari 2011 is hij Secretaris van de SER.

Mw. drs. Erika Perregil – Beleidsadviseur


In 2007 heeft Erika haar studie Sociologie afgerond aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na haar studie heeft zij de opleiding van Klantmanager Sociale Zaken, Werk en Inkomen gedaan en is zij -op opdrachtbasis- als klantmanager/bijstandsconsulent werkzaam geweest bij de afdeling van de Sociale Zaken van verschillende gemeentes in Nederland. Sinds januari 2012 is Erika werkzaam bij het Secretariaat van de SER als beleidsadviseur, alwaar ze ten behoeve van de Raad onderzoek/ analyses doet en adviesrapporten opstelt voornamelijk op het gebied van arbeid(smarkt/-omstandigheden), onderwijs, migratie en sociale zekerheid.

Dhr. Norberto Gonçalves Rodrigues, MPP – Beleidsadviseur


Norberto voltooide de studie van Bachelor of Economics aan de Universiteit van Aruba in 2003 en werkte bij het Centraal Bureau voor de Statistiek van Aruba als hoofd van de CPI-afdeling van 2004 tot en met 2006. Vervolgens behaalde hij zijn Master in Public Policy aan de Universiteit van Chili in 2010 en was hij werkzaam voor de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC), en voor de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Regionale Bureau voor Zuid Amerika, als een economische consultant. Verder is Norberto ook als data-analist en onderzoeker werkzaam geweest op het hoofdkantoor van de UN Women in New York alsmede, voor de UN High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment. Sinds februari 2017 is hij werkzaam bij de Secretariaat van de SER beleidsadviseur alwaar hij onderzoekswerkzaamheden, analyses doet en adviezen opstelt ten behoeve van de Raad op het gebied van o.a. economie, overheidsfinanciën, arbeid(sparticipatie/-omstandigheden), inkomen, sociale zekerheid.

Dhr. Aldrich Croes, MSc – Beleidsadviseur


Als ’young professional’ versterkt Aldrich sinds februari 2017 het Secretariaat van de SER in de functie van beleidsadviseur. Naast een behaalde Master in “Business Administration in Small Business & Entrepreneurship” aan de Rijksuniversiteit in Groningen en een Bachelor diploma in “International Hospitality Management” heeft hij ook ruime werkervaring in de horeca. Dit zorgt bij hem voor een kritische blik inzake het macro beleid ten aanzien van de belangrijke inkomstbronnen van Aruba zoals, toerisme, dienstverlening en retail en horeca. In zijn functie van beleidsadviseur verricht hij onderzoek- en advieswerkzaamheden op voornamelijk het gebied van economie, duurzame ontwikkeling, innovatie en arbeid.

Mw. Janice Sint Jago, MSc – Beleidsadviseur

In 2009 heeft Janice haar studie Criminologie afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na deze studie heeft ze ruime werkervaring opgedaan op gebied van advocatuur en belasting/accountancy. Daarna heeft ze de opleiding van ACAMS voltooid en is ze een ‘Certified Anti-Money Laundering Specialist’ geworden. Gedurende deze periode heeft ze werkzaamheden verricht op gebied van compliance (mlco & mlro). In 2017 is ze in dienst van de overheid getreden als Hoofd Stafafdeling Advies & Onderzoek bij de Dienst Gevangeniswezen Aruba, waar ze ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van management, beleid, HR, advisering, en opleiding. Sinds mei 2023 is ze werkzaam bij het Secretariaat van de SER als beleidsadviseur.

Mw. Charmaine Boekhoudt – Office Manager


Charmaine is sinds maart 1997 in dienst van de overheid, eerst was zij werkzaam bij de Dienst Domein Beheer en vervolgens ging in 2003 aan de slag bij het Nationaal bibliotheek . Ze heeft verschillende functies vervuld waaronder balie-, post- en archief – en financieel administratief medewerker. Sinds 1 april 2011 is ze werkzaam bij de SER als office manager waar zij verantwoordelijk is voor alle administratieve, secretariële, logistieke en operationele (kantoor)aangelegenheden. Zij neemt vanwege haar centrale functie een essentiële rol in het dagelijkse functioneren van het Secretariaat.

 

Scroll To Top

Recente Publicaties