Actueel

SER Sociaal Economische Raad: Un conoci desconoci

Relato Bon Dia Aruba  

Premiers tekenen protocol voor gezamenlijk sociaaleconomisch bevolkingsbeleid

Willemstad – Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan elkaar versterken bij het maken van een strategisch beleid waarbij de uitdagingen op het gebied van migratie de sociaaleconomische ontwikkeling op de eilanden niet in de weg zitten, maar juist bevorderen. Daartoe hebben de premiers van de autonome landen binnen het Koninkrijk – respectievelijk Evelyn Wever-Croes, Eugene […]

Minister-president dhr. Rhuggenaath ondersteunt voorstel van de Sociaal-Economische Raden (SER’en) van de Caribische Landen van het Koninkrijk

Willemstad/Oranjestad, 15 oktober 2018 – om tot een duurzaam beleid op het gebied van (arbeids-/economische) migratie en vluchtelingen te komen, is het van belang dat de Caribische Landen binnen het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, samenwerken,  ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en wet- en regelgeving. Gezamenlijk kunnen scenario’s worden verkend, die op middellange en […]

Rapporten/Adviezen aangeboden aan de overheid

De Sociaal Economische Raad heeft onlangs een 4-tal rapporten/adviezen aangeboden aan de overheid. Het betreffen rapporten/adviezen op het gebied van economie, toerisme, arbeid en wetgeving. Twee rapporten zijn op basis van een verzoek van de regering opgesteld terwijl twee anderen een eigen initiatief  (‘ongevraagd advies’) van de Raad betreffen. Deze SER-rapporten/adviezen zijn door de Algemeen Secretaris […]

Recente Publicaties