Rapporten/Adviezen aangeboden aan de overheid

De Sociaal Economische Raad heeft onlangs een 4-tal rapporten/adviezen aangeboden aan de overheid. Het betreffen rapporten/adviezen op het gebied van economie, toerisme, arbeid en wetgeving. Twee rapporten zijn op basis van een verzoek van de regering opgesteld terwijl twee anderen een eigen initiatief  (‘ongevraagd advies’) van de Raad betreffen. Deze SER-rapporten/adviezen zijn door de Algemeen Secretaris van de SER, dhr. drs. Felix R.E. Bijlhout, aan de verschillende verantwoordelijke ministers overhandigd.

De volgende 4 rapporten /adviezen zijn ingeleverd:

 

Aanbevelingen Landsverordening Economisch Herstel

Op verzoek van de ministers van Economische Zaken (mw. mr. Xiomara Ruiz-Maduro) en Justitie (dhr. mr. Andin Bikker) heeft de Raad in dit SER-advies aanbevelingen gedaan ten behoeve van een ontwerp inzake een op handen zijnde Landsverordening Economisch Herstel.

 

Het aantrekken van toeristen met een relatief hoog besteedbaar inkomen

In dit SER-advies heeft de Raad, op verzoek van de minister van Toerisme (dhr. Danguillaume Oduber), advies gegeven en aanbevelingen gedaan ten aanzien van het streven van de regering om toeristen met een relatief hoog besteedbaar inkomen aan te trekken.

 

Aanbevelingen inzake het referendumsproces

De Raad heeft op eigen initiatief (ongevraagd) aan Minister van Arbeid (dhr. Glembert Croes) enkele aanbevelingen gedaan ten behoeve van de verbetering van het referendumsproces dat -naar de mening van met name de vakbonden- als inefficiënt en onvoordelig voor de arbeidsrust wordt ervaren.

 

Crisisheffing en andere fiscale voorzieningen

Na kennis te hebben genomen van de fiscale aanpassingen die de regering geïntroduceerd heeft door middel van  de invoering van de Landsverordening “Crisisheffing en andere fiscale voorzieningen” heeft de Raad op eigen initiatief (ongevraagd) zijn mening en kritische kanttekeningen opgesteld in voornoemd SER-rapport. Behalve op de economische en financiële aspecten wordt er ook ingegaan op het introductieproces van deze landsverordening.

 

 

Minister van Algemene Zaken

Vanwege haar hoedanigheid als voorzitter van de ministerraad heeft de Minister van Algemene Zaken een kopie gekregen van  alle voornoemde SER-rapporten/adviezen

Recente Publicaties