Technische delegaties van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten bereiden Migratie Symposium voor op Aruba

Afgelopen vrijdag 12 april 2019,  hebben op Aruba de technische delegaties van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten de laatste hand gelegd aan de inhoudelijke voorbereiding en het programma van het Migratie Symposium dat op 9 en 10 mei 2019 op Curaçao plaatsvindt. De bijdrages van de internationale en lokale sprekers zijn inmiddels nagenoeg bekend. Sprekers van de International Organization for Migration (IOM), het Migration Policy Institute (MPI), UNHCR, de Canadese overheid, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Sint Maarten, de Universiteit van Curaçao, de think tank Think To Do Institute, en sprekers van de lokale overheden hebben hun bijdrage reeds toegezegd. Gesprekken met een aantal sprekers zijn nog gaande om de inhoud van de diverse bijdrages zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De Save-the-date is vorige week uitgegaan en deze week worden de genodigden in staat gesteld om zich in te schrijven voor het symposium. De genodigden bestaan onder meer uit ministers, parlementariërs, beleidsmakers en – adviseurs vanuit diverse ministeries binnen de overheid, medewerkers van uitvoerende instanties van het migratie-beleid, migranten, wetenschappers, studenten, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en medewerkers van NGOs. Het doel van het tweedaagse symposium is om samen met de stakeholders te komen tot een verkenning van keuzes op het gebied van arbeidsmigratie ten behoeve van een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Geactualiseerde informatie over het symposium treft u aan op de website van de SER Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten.

Bron: SER Curaçao

   

Recente Publicaties