Bezoek parlementariër mw. Shailiny M. Tromp-Lee

Op maandag 4 februari 2019, heeft parlementariër mw. Shailiny M. Tromp-Lee een bezoek gebracht aan het Secretariaat van de Sociaal Economische Raad (SER). Reden van haar bezoek was om informatie te krijgen en ideeën uit te wisselen over het minimumloon. Mw. Tromp-Lee is namelijk thans bezig onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een minimumjeugdloon te introduceren en wijzigingen aan te brengen in artikel 13 van de Landsverordening Minimumlonen, welk artikel de verhoging van het minimumloon regelt.

Mw. Tromp-Lee heeft ten behoeve hiervan een zeer interessant en vruchtbaar gesprek gehad met, dhr. drs. Felix Bijlhout, Algemeen Secretaris van de SER en dhr. Norberto Gonçalves Rodrigues, MPP, beleidsadviseur bij de SER. Tijdens dit gesprek zijn de verschillende scenario’s en uitdagingen van een introductie van een jeugdminimumloon ter sprake gekomen alsmede welke aanpassingen ten aanzien van artikel 13 van de Landsverordening Minimumlonen wenselijk zouden zijn. Mw. Tromp-Lee is ook geïnformeerd over het feit dat de SER, conform de Landsverordening SER, vooralsnog de Staten(leden) niet rechtstreeks kunnen adviseren en dat een eventueel adviesverzoek aan de SER over de introductie van een jeugdminimumloon en/of aanpassingen aan artikel 13 van de Landsverordening Minimumlonen vanuit de regering (bijvoorbeeld van de Minister van Arbeid) zou moeten geschieden.

Het (verhogen van het) minimumloon is een zeer belangrijk onderwerp binnen de SER derhalve was het Secretariaat van de SER zeer verheugd met het bezoek van parlementariër Tromp-Lee.

 

Recente Publicaties