35-jarig Jubileum SER-Aruba

35-jarig Jubileum SER-Aruba

De Sociaal Economische Raad van Aruba (SER) is op 24 September 1987, bij landsverordening ingesteld als onafhankelijke College van Advies en bestaat dit jaar dus 35 jaar. Dit 35-jarig jubileum is vorige week uitgebreid gevierd middels een 2-daagse programma op woensdag 19 en op donderdag 20 oktober.

Dag 1 namelijk woensdag 19 oktober, bestond uit een congres in de Aula van de Universiteit van Aruba met als thema “De Dynamiek van Tripartiete Sociaal Dialoog binnen Sociaal Economische Raden”.

Het congres werd bezocht door verschillende hoogwaardige gasten zoals, de waarnemend gouverneur Z.E. dhr. Augustin Vrolijk, de ondervoorzitter van de Staten dhr. Raymond Kamperveen, de Minister-President mw. Evelyn Wever-Croes, de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, dhr. Geoffrey Wever, fractieleiders, vertegenwoordigers van de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en van Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad (VNO), verschillende directeuren van overheidsdiensten alsmede de rector, de decanen en studenten van de Universiteit.

De SER was vooral verguld met de aanwezigheid van haar buitenlandse gasten te weten, vertegenwoordigers van zusterorganisaties zoals, de Algemeen Secretaris van SER-Nederland, de Algemeen Secretaris van SER-Curaçao, de voorzitter en Algemeen Secretaris van SER-ST. Maarten en de Directeur van BrabantAdvies.

Na het welkomstwoord van de voorzitter en de toespraken van de Minister-President en de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling werden er inhoudelijke presentaties ten aanzien van het centrale thema van het congres, gegeven door vertegenwoordigers van de verschillende SER’en binnen het koninkrijk. De Algemeen Secretaris van SER-Nederland mw. Jacqueline Prins sprak over het ontstaan, de werkwijze en de ontwikkeling van SER-Nederland binnen het Nederlandse poldermodel en overlegeconomie, de Algemeen Secretaris van SER-Curaçao, dhr. Raul Henriquez, ging in op de rol die sociaal dialoog, in geïnstitutionaliseerde vorm, speelt in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en hoe SER-Curaçao daar invulling aangeeft, de voorzitter van SER-ST. Maarten, dhr. Damian Richardson, gaf een uiteenzetting over de historie en ontwikkeling van sociaal dialoog bij SER-St. Maarten alsmede de uitdagingen die het adviesorgaan mee te maken kreeg aan het begin van diens oprichting/instelling. Als keynote speaker heeft de Directeur van Brabantadvies, mw. Ivka Orbon, het gehad over de werkwijze, de voordelen en de uitdagingen van de uniek structuur van sociaal dialoog van en tussen 4 adviesraden onder 1 dak.

Dag 2 namelijk donderdag 20 oktober, stond in het teken van een secretarieel (ambtelijk) overleg tussen de vertegenwoordigers van de verschillende aanwezige

Sociaal Economische Raden binnen het koninkrijk alsmede BrabantAdvies.  Hier werden er afspraken gemaakt over verder uitdieping van de samenwerkingsrelatie, werd er gediscussieerd over actuele sociaaleconomische onderwerpen en werden er kennis en ervaringen uitgewisseld over werkgerelateerde ‘best practices’ en aanpak.

 

Bijgaand foto’s geven een kleine weergave van de hoogtepunten van het congres.

Hieronder treft u de links naar enkele presentaties die gegeven zijn tijdens het congres:

SER-NL – Presentatie

SER-Curacao – Presentatie

BrabantAdvies – Presentatie

 

Recente Publicaties