Publicaties

2020

Stimulering vrijwilligerswerk ten behoeve van het vergroten sociaal kapitaal Maart 2020.
Economiseren binnen het overheidsapparaat: versie 2 Mei 2020.
Acties ten behoeve van implementatie van een Circulaire Economie op Aruba Juli 2020.
“Invoering van een tijdelijke loonsubsidieregeling” Juli 2020.

2019

Essentiële vaardigheden voor de 21e eeuw: een 1ste verkenning Augustus 2019.
Rapportage Migratiesymposium 2019 Augustus 2019
Inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid Oktober 2019
Aanpassing minimumloon per 1 januari 2020 December 2019
Voortzetting invoerverbod van goud afkomstig uit Venezuela December 2019
Het gebrek aan ‘compliance’ December 2019
Ouderenbeleid, -zorg en -welzijn; de omslag! December 2019

2018

Herstructurering van de (ouderen)zorgfinanciering December 2018.
Het stimuleren van de culturele sector en creatieve industrie December 2018.
Koopkrachtverbetering van minima December 2018.
Aanpassing van het minimumloon per 1 januari 2019

Voortzetting invoerverbod metalafval afkomstig uit Venezuela September 2018.
Aanbevelingen inzake van het Referendumsproces Juli 2018.
Aanbevelingen inzake de Landsverordening Economisch Herstel(LEH) Juli 2018.
Het aantrekken toeristen met een relatief hoog besteedbaar inkomen Juli 2018.
Rapport Crisisheffing en andere fiscale voorzieningen Juli 2018.

2017

Handhaving invoerverbod benzine en gasolie in het klein Dec 2017
De mogelijkheid tot het toepassen van het concept Circulaire Economie op Aruba Dec 2017
5 jaar Algemeen Werknemerspensioen (LAP); een evaluatie Dec 2017
‘Culture of excellence’ ten behoeve van samenlevingsdoelen Aug 2017
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening Juli 2017
Stimulering en activering van de arbeidsparticipatie van personen met een beperking Juni 2017
Van Braindrain naar Braingain Juni 2017
AZV Bevordering kostenbewustzijn en doelmatige zorg Mei 2017

2016

Productieverhoging als focus binnen het werkgelegenheidsbeleid April 2016
Drop-outs op Aruba Juli 2016
Herintegratie van ex-gedetineerden in het arbeidsproces Nov 2016
Tienerzwangerschappen: Een sociaal-economisch perspectief Dec 2016
Aanpassing van het minimumloon per 1 januari 2017 Dec 2016

2015

Restrictief en Selectief Toelatingsbeleid Mei 2015
Tussentijdse aanpassing minimumloon 2015 Juli 2015
Regulering Particuliere opvang Aug 2015
Duurzame ontwikkeling en waarden en normen in een perspectief Nov 2015
Aanbevelingen herstructurering subsidiemodel 2016 Nov 2015
Aanpassing van het minimumloon per 1 januari 2016 Nov 2015
Drempels inzake de doorstroom binnen het onderwijssysteem Nov 2015
Verhoging minimumloon ingevolge art 13 lid 3 Landsverordening minimumlonen Dec 2015

2014

Gezondheidsbevordering vanuit de werkplek Juni 2014
Economiseren binnen het overheidsapparaat Juni 2014
Ontwerp landsverordening beperking tabaksproducten Nov 2014
Ontwerp landsverordening tot wijziging van de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1) Nov 2014
Invoering Arbo-wet Nov 2014
Aanpassing van de minimumlonen per 1 januari 2015 Nov 2014
Arbeidsimmigratiebeleid en Werkloosheid Nov 2014
Invoering ‘Brede School’ Het belang van vorming binnen het onderwijssysteem Dec 2014
Verhoging Loongrensfactor per 1 januari 2015 Dec 2014

2013

Conceptbeleidsnota introductie mededingingsverordening Jan 2013
Problematische schulden bij Arubaanse huishoudens April 2013
Opbouw AOW van Arubaanse Beursalen in Nederland Nov 2013
De financiele situatie van het Ouderdomfonds Dec 2013
Verhoging loongrensfactor per 1 januari 2014 Dec 2013

2012

Aanpassing van het minimumloon per 1 jan 2013 Dec 2012
Aanpassingen op de landsverordening minimumlonen (1989 no. GT 26) Nov 2012
A-wijziging art 13 lid 1 van de Landsverordening minimumlonen Okt 2012

2011

Invoering van het algemeen pensioen per 1 januari 2012 Nov 2011
Aanpassing van het minimumloon per 1 jan 2012 Nov 2011
5-tal adviezen in het kader van de herziening van de arbeidswetgeving Okt 2011
LB-ham kindercarnavalsoptocht 2011 Maart 2011

Scroll To Top