Rapporten 2010 en eerder

RAPPORTEN EN ADVIEZEN van 1994 t/m 2010.

1994       Advies inzake verhoging van de A.O.V. – Uitkering en aanpassing van de premie. (November 1994)

 

1996       Het migrantenvraagstuk in Aruba. (December 1996)

1996       Advies inzake aanpassing van de minimumlonen. (December 1996)

 

1997       Advies inzake aanpassing van de minimumlonen. (November 1997)

1997       Rapport Kosteloze Rechtskundige Bijstand in Aruba. (November 1997)

 

1998       Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998 – 2002; een knelpunt analyse. (Maart 1998)

1998       Advies inzake de kostendekkende premie voor de ziekteverzekering en de ongevallenverzekering. (September 1998)*

 

1999       Advies aanpassing minimumlonen 1999. (Maart 1999)

1999       Initiatief wetsontwerp:  Moederschapsverlof en de ongelijke behandeling van niet-kostwinners. (September 1999)**

1999       De maatschappelijke zorg in Aruba. (September 1999)

1999       Advies inzake aanpassing van de minimumlonen. (December 1999)

1999       Aanpassing minimumloon januari 2000. (December 1999)

 

2000       Vaststelling  AZV-premie. (Juni  2000)

2000       Kostendekkende premie ziektekosten- en ongevallenverzekering. (Oktober 2000)*

 

2001       Aanpassing minimumloon 2001. (April 2001)

2001       De FIPA nader bekeken. (Mei 2001)

2001       Secundaire arbeidsvoorwaarden in Aruba; een CAO-onderzoek. (Augustus 2001)

2001       Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode  2001 – 2005. (Augustus 2001)

2001       Minimumlonen 2002. (December 2001)

 

2002       Scholingsniveau in Aruba. (Maart 2002).

2002       Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak. (April 2002)

2002       Wenselijkheid van een moratorium op de bouw van hotelkamers. (Juni 2002)

 

2003       Veiligstelling van de A.O.V. (Juli 2003)

2003       Arbeidsbemiddeling in Aruba. (Juli 2003)

2003       Aanpassing minimumlonen 2004. (December 2003)

 

2004       De Algemene Landsverordening Belastingen en de beperking van de rente aftrek. (Februari 2004)

2004       Is een minimumuurloon wenselijk? (Maart 2004)

2004       Gewijzigd initiatiefwetsontwerp:   Het moederschapsverlof en de opheffing van de discriminatie van niet- kostwinners.(Oktober 2004)**

2004       Aanpassing van de minimumlonen per 1 januari 2005. (December 2004)

Scroll To Top