Actueel

Bezoek parlementariër mw. Shailiny M. Tromp-Lee

Op maandag 4 februari 2019, heeft parlementariër mw. Shailiny M. Tromp-Lee een bezoek gebracht aan het Secretariaat van de Sociaal Economische Raad (SER). Reden van haar bezoek was om informatie te krijgen en ideeën uit te wisselen over het minimumloon. Mw. Tromp-Lee is namelijk thans bezig onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een minimumjeugdloon […]

Bezoek Minister President aan de Sociaal Economische Raad

Afgelopen vrijdag 1 februari 2019 heeft de Minister-President van Aruba, mevrouw mr. Evelyna Wever-Croes een kennismaking-/werkbezoek afgelegd bij het Secretariaat van de Sociaal Economische Raad (SER). Dit bezoek stond in het teken van de reeks kennismakingsbezoeken die de minister aflegt aan de onder haar ministerie ressorterende overheidsdiensten en –directies. De minister werd verwelkomd door de […]

SER Sociaal Economische Raad: Un conoci desconoci

Relato Bon Dia Aruba  

Premiers tekenen protocol voor gezamenlijk sociaaleconomisch bevolkingsbeleid

Willemstad – Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan elkaar versterken bij het maken van een strategisch beleid waarbij de uitdagingen op het gebied van migratie de sociaaleconomische ontwikkeling op de eilanden niet in de weg zitten, maar juist bevorderen. Daartoe hebben de premiers van de autonome landen binnen het Koninkrijk – respectievelijk Evelyn Wever-Croes, Eugene […]

Minister-president dhr. Rhuggenaath ondersteunt voorstel van de Sociaal-Economische Raden (SER’en) van de Caribische Landen van het Koninkrijk

Willemstad/Oranjestad, 15 oktober 2018 – om tot een duurzaam beleid op het gebied van (arbeids-/economische) migratie en vluchtelingen te komen, is het van belang dat de Caribische Landen binnen het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, samenwerken,  ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en wet- en regelgeving. Gezamenlijk kunnen scenario’s worden verkend, die op middellange en […]

Rapporten/Adviezen aangeboden aan de overheid

De Sociaal Economische Raad heeft onlangs een 4-tal rapporten/adviezen aangeboden aan de overheid. Het betreffen rapporten/adviezen op het gebied van economie, toerisme, arbeid en wetgeving. Twee rapporten zijn op basis van een verzoek van de regering opgesteld terwijl twee anderen een eigen initiatief  (‘ongevraagd advies’) van de Raad betreffen. Deze SER-rapporten/adviezen zijn door de Algemeen Secretaris […]