Actueel

Migration Symposium

Het Secretariaat van de Sociaal Economische Raad (SER) Curaçao organiseert in samenwerking met de Secretariaten van SER Aruba en SER Sint Maarten een tweedaagse migratie symposium op 9 en 10 mei 2019 te Willemstad, Curaçao. Klik hier voor meer informatie over het symposium – programma’s, plenaire sessies, breakout-sessies en sprekers.

Technische delegaties van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten bereiden Migratie Symposium voor op Aruba

Afgelopen vrijdag 12 april 2019,  hebben op Aruba de technische delegaties van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten de laatste hand gelegd aan de inhoudelijke voorbereiding en het programma van het Migratie Symposium dat op 9 en 10 mei 2019 op Curaçao plaatsvindt. De bijdrages van de internationale en […]

Bezoek Staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba aan de Sociaal Economische Raad

Op maandag 1 april 2019 bracht Staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba, mevrouw mr. Mildred Schwengle, tijdens haar werkbezoek op Aruba, een beleefdheid(kennismaking) bezoek aan de Sociaal Economische Raad (SER). Mw. Schwengle werd ontvangen door een delegatie van de SER bestaande uit dhr. J.R. (Rudy) Geerman, Voozitter van de SER en tevens vertegenwoordiger van de […]

AICESIS International Sessions Curaçao 2019

Op 7 en 8 maart 2019 organiseerde de SER-Curaçao de jaarlijkse voorjaars bestuursvergadering van het bestuur van de AICESIS alsmede een workshop inzake de invloed van digitalisering op de toekomst. Hoewel SER-Aruba en SER- St. Maarten geen deel uitmaken van het AICESIS-bestuur heeft SER-Curaçao zijn zuster organisaties behalve voor de workshop ook uitgenodigd om de […]

Bezoek parlementariër mw. Shailiny M. Tromp-Lee

Op maandag 4 februari 2019, heeft parlementariër mw. Shailiny M. Tromp-Lee een bezoek gebracht aan het Secretariaat van de Sociaal Economische Raad (SER). Reden van haar bezoek was om informatie te krijgen en ideeën uit te wisselen over het minimumloon. Mw. Tromp-Lee is namelijk thans bezig onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een minimumjeugdloon […]

Bezoek Minister President aan de Sociaal Economische Raad

Afgelopen vrijdag 1 februari 2019 heeft de Minister-President van Aruba, mevrouw mr. Evelyna Wever-Croes een kennismaking-/werkbezoek afgelegd bij het Secretariaat van de Sociaal Economische Raad (SER). Dit bezoek stond in het teken van de reeks kennismakingsbezoeken die de minister aflegt aan de onder haar ministerie ressorterende overheidsdiensten en –directies. De minister werd verwelkomd door de […]

SER Sociaal Economische Raad: Un conoci desconoci

Relato Bon Dia Aruba  

Premiers tekenen protocol voor gezamenlijk sociaaleconomisch bevolkingsbeleid

Willemstad – Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan elkaar versterken bij het maken van een strategisch beleid waarbij de uitdagingen op het gebied van migratie de sociaaleconomische ontwikkeling op de eilanden niet in de weg zitten, maar juist bevorderen. Daartoe hebben de premiers van de autonome landen binnen het Koninkrijk – respectievelijk Evelyn Wever-Croes, Eugene […]

Minister-president dhr. Rhuggenaath ondersteunt voorstel van de Sociaal-Economische Raden (SER’en) van de Caribische Landen van het Koninkrijk

Willemstad/Oranjestad, 15 oktober 2018 – om tot een duurzaam beleid op het gebied van (arbeids-/economische) migratie en vluchtelingen te komen, is het van belang dat de Caribische Landen binnen het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, samenwerken,  ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en wet- en regelgeving. Gezamenlijk kunnen scenario’s worden verkend, die op middellange en […]

Rapporten/Adviezen aangeboden aan de overheid

De Sociaal Economische Raad heeft onlangs een 4-tal rapporten/adviezen aangeboden aan de overheid. Het betreffen rapporten/adviezen op het gebied van economie, toerisme, arbeid en wetgeving. Twee rapporten zijn op basis van een verzoek van de regering opgesteld terwijl twee anderen een eigen initiatief  (‘ongevraagd advies’) van de Raad betreffen. Deze SER-rapporten/adviezen zijn door de Algemeen Secretaris […]